Portál KIS

Základní informace
Anketa
Zaslouží si zemědělci daňovou úlevu v podobě tzv. zelené nafty, tak jako většina zemí v EU?
Hlasovalo 29984 lidí


Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Zlínského kraje

     Zakladatelem a nositelem statutu Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova je Agrární komora Zlínského kraje sdružující podnikatelské subjekty působící v zemědělské prvovýrobě, potravinářství, zemědělských službách, lesním hospodářství a dalších oborech zemědělsko-potravinářského komplexu.

     Úkolem KIS ZVZK je poskytovat bezplatný informační servis cílovým skupinám, příjemcům informací, kteří o ně mají zájem pro své podnikání a realizaci aktivit podporovaných z národních zdrojů i zdrojů Evropské unie v rámci opatření společné zemědělské politiky.

     KIS ZVZK aktivně spolupracuje s Krajským úřadem Zlínského kraje, regionálními pracovišti resortu MZe ČR, Ústavem pro poskytování zemědělských a potravinářských informací, akreditovanými poradci a dalšími institucemi.

     Praktický informační servis poskytují střediska KIS ZVZK, která jsou shodná s kancelářemi okresních agrárních komor a zemědělského svazu v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Zlíně.

     Služeb KIS ZVZK mohou aktivně využívat jeho respondenti po vyplnění registračního listu, nebo pasivně všichni uživatelé internetu připojením se na adresu www.kis-zvzk.cz