Portál KIS

Anketa
Zaslouží si zemědělci daňovou úlevu v podobě tzv. zelené nafty, tak jako většina zemí v EU?
Hlasovalo 13432 lidí


Josef Radílek, 26. leden 2012
Seminář k uznávaní honiteb, smlouvy
Agrární komora Valašska Vsetín spolu s Ministerstvem zemědělství ČR, Mysliveckou komisí AK ČR a Krajským informačním střediskem pro zemědělství a venkov ve Zlínském kraji, pracoviště Vsetín pořádá dne 15. února 2012 seminář k honební problematice.

POZVÁNKA

na seminář

„Problematika uznávaní honiteb a smluv o jejich nájmu“,

který se koná

ve středu 15. února 2012 od 10.00 hod. v jídelně ZD Mír v Ratiboři

 

Seminář pořádá: Agrární komora Valašska spolu s Ministerstvem zemědělství ČR, Mysliveckou komisí AK ČR a KIS-ZVZK Vsetín.

Seminář je určen vlastníkům a nájemcům pozemků, zástupcům OMS, starostům obcí, pracovníkům obecních úřadů s rozšířenou působností a krajského úřadu, zástupcům honebních společenstev a mysliveckých sdružení, LČR a PF.

 

Program semináře:
Prezence od 9.15 – 10.00 hod.

1. Zahájení semináře (Ing. Šnejdrla Jindřich, vicepresident AK ČR)

2. Legislativa:

    a/ Právní úprava uznávaní honiteb

    b/ Honební společenstva

    c/ Smlouva o nájmu honitby

    d/ Zánik honitby, honebního společenstva, smlouvy o nájmu honitby

    e/ Změny uznaných honiteb

    f/ Očekávané změny honiteb v roce 2013

3. Informace o přístupu ke změnám honiteb: Lesy ČR, Pozemkový fond

4. Dotazy a diskuse

 

Lektoři:   

Ing. Martin Žižka, Ph.D. (vrchní ředitel sekce lesního hospodářství MZe ČR

Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D. (ředitel odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství MZe ČR

Ing. Jaroslav Růžička (vedoucí oddělení rybářství, myslivosti a včelařství MZe ČR

Ing. František Havránek, CSc. (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti)

Vložné: 150 Kč na osobu (cena včetně oběda) bude vybíráno v hotovosti při presenci, účastník obdrží potvrzení o zaplacení. AK Valašska není plátcem DPH.

Předpokládané ukončení ve 14.00 hod.

Účast na semináři potvrďte do úterý 7. února 2012 na tel. 604 481 296 (Radílek Josef-ředitel AK Valašska) nebo na e-mail: akv.vsetin@quick.cz

Přihlášky budou přijímány do naplnění sálu.


Přiložené dokumenty:
pozvánka ke stažení
Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 352
Autor Nadpis Datum
Nitesh    fxPRFoNuYMICXLVH 13:22 18. červen 2012