Portál KIS

Anketa
Zaslouží si zemědělci daňovou úlevu v podobě tzv. zelené nafty, tak jako většina zemí v EU?
Hlasovalo 14557 lidí


Jana Brázdilová, 30. červen 2008
Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů
Program: Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje v roce 2008 (B.) Vypisovatel: Krajský úřad Zlínského kraje

Poskytovatel: Zlínský kraj Popis programu: Předmět příspěvku:

obnova a zajištění lesních porostů v lesích:

a)  přirozená obnova a umělá obnova síjí,
b)  umělá obnova sadbou - první,
c)  umělá obnova sadbou - opakovaná,
d)   zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě,

výchova lesních porostů:

e) odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou,
f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).
Charakteristika
Oblast podpory: Životní prostředí, Zemědělství, lesnictví, rybářství Uchazeč: drobný podnikatel/živnostník, malý podnik, střední podnik, jiné subjekty/ ostatní (definice uchazeče)
Poznámka: vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa Regiony: Zlínský kraj Forma podpory: finanční příspěvek (dotace) Velikost firmy: drobný podnikatel/živnostník, malý podnik, střední podnik, jiné subjekty/ ostatní Výše podpory: Způsob výpočtu příspěvku: výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).

Sazby stanoví Závazná pravidla programu.
Náležitosti žádosti: Základní náležitosti žádosti:

formulář žádosti podle vzoru v části 4.,
formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 4.,
průvodní list použitého reprodukčního materiálu, pokud je předmětem příspěvku umělá obnova
Doplňující informace
Souborové přílohy: Vzory formulářů (308,0 KB)
Závazná pravidla (155,5 KB)
Program k vyplnění formuláře včetně návodu (nutno stáhnout a nainstalovat)(14,9 MB)
Zdroj informací: Informace na webu Zlínského kraje Termíny
Datum vyhlášení / výzvy: 15.01.2008 Datum uzávěrky: 31.12.2008
Poznámka: na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června běžného roku Kontaktní informace
Kontakt: Místo podání žádosti:

Krajský úřad Zlínského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
tř. T. Bati 21
761 90 Zlín

Kontaktní osoba:

Miroslava Švecová
odbor životního prostředí a zemědělství
tř. T. Bati 21
761 90 Zlín
tel. 577 043 381
miroslava.svecova@kr-zlinsky.cz


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 720
Autor Nadpis Datum
Rose    JgeCWnmbXSX 05:04 20. srpen 2011
Betsy    QiEOmUPd 07:31 20. srpen 2011
Lavon    bRvuMuvQDS 12:32 20. srpen 2011
Jacalyn    HhOArCOSQTYnUW 13:44 20. srpen 2011