Portál KIS

Anketa
Zaslouží si zemědělci daňovou úlevu v podobě tzv. zelené nafty, tak jako většina zemí v EU?
Hlasovalo 13388 lidí


Jana Brázdilová, 10. listopad 2006
Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje v roce 2006
Detailní informace o dotaci

Výhrada: Tento výpis má pouze informativní charakter usnadňující orientaci v množství podpůrných programů a dotací poskytovaných státem či jinými subjekty. Přestože naší snahou je poskytovat aktuální data, včetně změn, poslední platné znění jednotlivých programů a dotací poskytují příslušné instituce, které jsou za realizaci programu zodpovědné.

Název dotace: Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje v roce 2006 Název programu: rozpočet Zlínského kraje - prostředky odboru životního prostředí a zemědělství Charakteristika: Podle "Závazných pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje a způsob kontroly jejich využití v roce 2006" se poskytují finanční příspěvky na níže vyjmenované činnosti v lesích Zlínského kraje. Vypisovatel: Zlínský kraj Poskytovatel: Zlínský kraj Popis programu: Finanční příspěvky se poskytují na: - obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, - sdružování vlastníků lesů malých výměr, - ekologické a k přírodě šetrné technologie, - vyhotovení lesních hospodářských plánů ) (dále jen €ݰlán€۩ v digitální formě, - ostatní hospodaření v lesích, Typ dotace / druh podpory: finanční příspěvky Oblast podpory: zemědělství, lesnictví Datum vyhlášení / výzvy: 01.01.2006 Datum uzávěrky: 31.12.2006 (příjem žádostí průběžně) Doba trvání celého programu: Teritorium: Příspěvky pouze na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje Příjemce podpory / uchazeč: Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa, sdružení s právní subjektivitou, uživatel honitby. Výše dotace: V závislosti na předmětu podpory. Příspěvek se neposkytne, pokud celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než 1 000 Kč. Více viz odkaz na dokument ke stažení níže. Podmínky podpory: Informace naleznete v dokumentu "Závazná pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje a způsob kontroly jejich využití v roce 2006", viz odkaz na dokument ke stažení níže. Účast v programech: Další informace: Další informace viz odkaz na dokument ke stažení níže, případně viz kontakt na kompetentní pracovníky Zlínského kraje. Náležitosti žádosti: Originál žádosti o poskytnutí příspěvku a vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel podacímu místu v termínech stanovených u jednotlivých předmětů příspěvků. Žádost může být podána zároveň s písemnou formou i v elektronické podobě (e-mail, nosič dat). Kontakt: Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
IČ: 70 89 13 20
tel.: +420 577 043 111
fax: +420 577 043 202
www.kr-zlinsky.cz
podatelna@kr-zlinsky.cz Odkaz na soubor ke stáhnutí: Zobrazit zdrojový dokument URL zdroje: Zobrazit URL Plný text dotace: Kategorie: Podpora zemědělství


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 281
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář