Portál KIS

Anketa
Zaslouží si zemědělci daňovou úlevu v podobě tzv. zelené nafty, tak jako většina zemí v EU?
Hlasovalo 31360 lidí


Dagmar Gracová, 27. říjen 2017
Sazby přímých plateb pro rok 2017
Ministerstvo stanovilo sazby přímých plateb pro rok 2017.

Ministerstvo stanovilo sazby přímých plateb pro rok 2017 Sazba jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) byla stanovena ve výši 3 377,73 Kč na hektar, sazba platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening) ve výši 1 853,35 Kč na hektar a sazba platby pro mladé zemědělce ve výši 844,43 Kč na hektar. Vzhledem k nepříznivému průběhu počasí v první polovině letošního roku, kdy čeští zemědělci museli nést dopady sucha a tím čelit i nepříznivé finanční situaci v některých sektorech zemědělské výroby, bylo České republice umožněno na základě předložených argumentů poskytnout vyšší zálohy na SAPS. Součástí vícesložkového financování přímých plateb je i dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) pro tzv. citlivé komodity, jejichž prostřednictvím bude čerpána celková roční obálka ve výši téměř 3,3 mld. Kč.

 

 Sektor

Sazby v roce 2016

Sazby v roce 2017

Škrobové brambory

16.268,86 Kč/ha

13.743,06 Kč/ha

Chmel

17.194,35 Kč/ha

15.965,20 Kč/ha

Ovoce velmi vysoká pracnost

13.849,96 Kč/ha

12.932,59 Kč/ha

Ovoce vysoká pracnost

8495,28 Kč/ha

7940,85 Kč/ha

Zelenina velmi vysoká pracnost

12.039,97 Kč/ha

11.462,28 Kč/ha

Zelenina vysoká pracnost

5002,94 Kč/ha

4083,8 Kč/ha

Konzumní brambory

4891,14 Kč/ha

4776,85Kč/ha

Cukrová řepa

7430,45 Kč/ha

6540,43 Kč/ha

Bílkovinné plodiny

3254,51 Kč/ha

2989,64 Kč/ha

Masná telata

9312,99 Kč/VDJ*

8560,25 Kč/VDJ

Dojnice

3679,92 Kč/VDJ

3597,20 Kč/VDJ

Ovce a kozy

3524,89 Kč/VDJ

3402,87 Kč/VDJ

Zdroj: MZe * VDJ - Velká dobytčí jednotka/ha, 500 kg živé váhy


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 564
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář