Portál KIS

Anketa
Zaslouží si zemědělci daňovou úlevu v podobě tzv. zelené nafty, tak jako většina zemí v EU?
Hlasovalo 22149 lidí


Jana Brázdilová, 26. květen 2017
Osmý ročník soutěže Regionální potravina
Praha, 25. května 2017 – Kvalita, výjimečnost, původ surovin a patriotismus. To jsou hlavní důvody, proč dát přednost produktům oceněným značkou Regionální potravina. Soutěž o Regionální potravinu 2017 v jednotlivých krajích právě startuje. Letos již poosmé. Které výrobky obsadí nejvyšší příčku a budou daný kraj reprezentovat? To se dovíme už brzo.

Už poosmé získají o cenění Regionální potravina nejkvalitnější zemědělské nebo potravinářské výrobky, které zvítězí v krajských soutěžích. O značku, která se udílí na čtyři roky, se mohou ucházet pouze malé a střední firmy do 250 zaměstnanců. Soutěže o značku Regionální potravina se vyhlašují jednou ročně v každém ze 13 krajů České republiky.

Soutěží se v devíti kategoriích, v každé vítězí pouze jeden výrobek. Přívlastek regionální se v případě oceněných potravin zúročí hned několikrát. Především se jedná o produkt vyrobený v konkrétním regionu, což je základní podmínka soutěže. Zároveň i podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu.

Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality.

Přehled soutěžních kategorií je následující:
1. Masné výrobky tepelně opracované,
2. Masné výrobky trvanlivé,
3. Sýry včetně tvarohu,
4. Ostatní mléčné výrobky,
5. Pekařské výrobky včetně těstovin,
6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek,
7. Alkoholické i nealkoholické nápoje (s výjimkou vína),
8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě,
9. Ostatní

Ocenění Regionální potravina uděluje ministr zemědělství na základě výsledků hodnocení odborné poroty v každém kraji. Státní zemědělský intervenční fond je správcem značky. Hodnotitelské komise jsou složené ze zástupců Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Potravinářské i Agrární komory, Státní veterinární správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo zástupců kraje. U výrobků se posuzuje inovativnost, senzorické vlastnosti, použité materiály, suroviny, způsoby výroby, design výrobku a další
okolnosti, například vliv výrobku na zdraví spotřebitele nebo dostupnost výrobku na trhu.

Značka Regionální potravina přispívá k propagaci výrobku a jeho důvěryhodnosti v očích spotřebitelů. Soutěž je doprovázena informační kampaní, která má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Oceněné výrobky a jejich producenti získají kromě možnosti využívat značku Regionální potravina také další podporu, zejména prezentaci v katalogu a mapě oceněných výrobků, účast na výstavě Země živitelka či dalších veletrzích, ochutnávkách na různých akcích v krajích a podobně. Zároveň je doprovázeno propagací v tisku, televizi a rádiích.


Kompletní pravidla soutěže uvádí „Metodika pro udělování značky Regionální potravina“, která je spolu s ostatními dokumenty k dispozici na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz, v sekci „Pro výrobce“, pod jednotlivými kraji, a to včetně termínů vyhlášení jednotlivých krajských kol a informací o průběhu soutěže. Spotřebitelé mohou v současné době vybírat z celkem 416 oceněných produktů, nové přírůstky v letošním roce budou známy do 15. července 2017.


Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

 

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

 


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 521
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář