Portál KIS

Anketa
Zaslouží si zemědělci daňovou úlevu v podobě tzv. zelené nafty, tak jako většina zemí v EU?
Hlasovalo 15064 lidí


Dagmar Gracová, 7. březen 2016
Podpora na nákup sazenic vinné révy

Poskytnutí podpory na pořízení sazenic révy vinné související s výsadbou nových vinic

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. oznamuje, že v rámci programu Zemědělec, ve smyslu bodu C.1.1. b) Pokynů, bude poskytována podpora také na pořízení sazenic révy vinné související s výsadbou nových vinic.

Novou výsadbou vinic se rozumí výsadba révy vinné, vysazená na základě uděleného povolení pro novou výsadbu dle čl. 63 a 64 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, nebo z práv z rezervy udělených podle čl. 85 k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 a převedených do povolení pro novou výsadbu dle čl. 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Splnění podmínky výsadby nových vinic žadatel prokáže doručením rozhodnutí o registraci vinice a rozhodnutím o povolení výsadby vystaveného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

Od 15. 2. 2016 mohou žadatelé o poskytnutí podpory elektronicky podávat žádosti o podporu v rámci všech otevřených programů nabízených PGRLF. Elektronický formulář žádosti pro každý vybraný program o poskytnutí podpory je k dispozici na internetových stránkách www.pgrlf.cz v sekci:  http://www.pgrlf.cz/podat-zadost/

Za datum podání žádosti se rozumí datum odeslání e-mailu potvrzujícího přijetí žádosti PGRLF.

Zdroj : PGRLF


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 948
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář