Portál KIS

Anketa
Zaslouží si zemědělci daňovou úlevu v podobě tzv. zelené nafty, tak jako většina zemí v EU?
Hlasovalo 22149 lidí


Jana Brázdilová, 12. prosinec 2016
Změna pravidel programů PGRLF od 1.1.2017

Od 1. 1. 2017 dochází k úpravě pravidel programu PGRLF, a.s.:
 
1)  Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích; 
2)  Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny;
3)  Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa;
4)  Zpracovatel.

Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích Zásadní změnou je  změna názvu programu na Lesní hospodář. Program byl rozšířen pro podnikatele, kteří jsou řazeni do kategorie velkých podniků. Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude Fondem poskytnuta podpora, byl navýšen na 20 mil. Kč/kalendářní rok a v neposlední řadě byla upřesněna specifikace podporovaných investic. V rámci programu byla upravena také podmínka vztahující se k příjmům žadatele z hospodaření v lesích na 25 % z celkových příjmů, v prvním účetním období po podání žádosti o podporu a dále byl program zpřístupněn také pro vlastníky, nájemce nebo vypůjčitele lesa, kteří hospodaří podle převzaté lesní hospodářské osnovy.
 
Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny V rámci programu došlo ke změně názvu na Zpracovatel dřeva. Program byl rozšířen pro podnikatele, kteří jsou řazeni do kategorie velkých podniků. Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude Fondem poskytnuta podpora, byl navýšen na 20 mil. Kč/kalendářní rok a v neposlední řadě byla upřesněna specifikace podporovaných investic.
 
Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa V rámci programu došlo ke změně názvu na Lesní školkař. Program byl rozšířen pro podnikatele, kteří jsou řazeni do kategorie velkých podniků. Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude Fondem poskytnuta podpora, byl navýšen na 20 mil. Kč/kalendářní rok a v neposlední řadě byla upřesněna specifikace podporovaných investic.
 
Změny programu Zpracovatel se týkají úpravy definice zpracování zemědělského produktu a úpravy kritéria dosažení příjmů ze zpracování zemědělské produkce. Žadatel musí v účetním období po podání žádosti  dosahovat příjmů ze zpracování zemědělské produkce alespoň ve výši 25% z celkových příjmů a požadovaných příjmů dosahovat po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory. Pro zpracovatele, kteří jsou zároveň zemědělskými prvovýrobci je požadovaná výše příjmů stanovena ze zemědělské výroby.
          
Nová pravidla jednotlivých programů budou k dispozici na webových stránkách www.pgrlf.cz od 1. 1. 2017  
 
Příloha: Pokyny pro poskytování podpor v rámci programu:
1.    Lesní hospodář
2.    Zpracovatel dřeva
3.    Lesní školkař
4.    Zpracovatel


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 407
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář