Portál KIS

Anketa
Zaslouží si zemědělci daňovou úlevu v podobě tzv. zelené nafty, tak jako většina zemí v EU?
Hlasovalo 22149 lidí


Jana Brázdilová, 20. květen 2010
Milovníci turistiky a návštěvníci Českokrumlovska

Milovníci turistiky a návštěvníci Českokrumlovska v Jižních Čechách budou mít od soboty 22. května další zajímavý cíl pro své toulky po krásách regionu. Lesy ČR slavnostně otevřou zcela novou Naučnou stezku Granátník.

 

Slavnostní otevření Naučné stezky Granátník začne ve 14 hodin, na návsi obce Srnín (okres Český Krumlov, Jihočeský kraj), u informačního panelu číslo 1.

Bližší podrobnosti najdete v přiložené tiskové  zprávě.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Českokrumlovsko bude mít díky Lesům ČR další naučnou stezku: GRANÁTNÍK
Slavnostní otevření již tuto sobotu od 14 hodin

Hradec Králové, 19. května 2010 - Milovníci turistiky a návštěvníci Českokrumlovska v Jižních Čechách budou mít od soboty 22. května další zajímavý cíl pro své toulky po krásách regionu. Lesy ČR slavnostně otevřou zcela novou Naučnou stezku Granátník, která je situována do okraje masivu hory Kleť. Vychází z obce Srnín, stoupá na vrchol Granátníku a přes Vyšný v Českém Krumlově se vrací zpět do Srnína.

Naučná stezka Granátník je dlouhá osm a půl kilometru a veřejnost na celkem devíti informačních panelech seznamuje nejen s přírodními podmínkami oblasti, ale také s historií místního vojenského opevnění vybudovaného před druhou světovou válkou.

Výstavbu stezky financovaly Lesy ČR a to v rámci svého Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů.

Na tvorbě stezky Lesy ČR úzce spolupracovaly se Správou CHKO Blanský les a obcí Srnín.

Naučná stezka Granátník se otevírá u příležitosti Mezinárodního dne biologické rozmanitosti, který před 10 lety vyhlásilo Valné shromáždění OSN právě na 22. květen a nedávno proběhnuvší akce Týden lesů. Cílem akce je zviditelnění lesnického sektoru a zvýšení obecného povědomí o lese a jeho významu pro společnost. Pro veřejnost je Týden lesů příležitostí navštívit les společně s lesníky, dozvědět se o něm mnoho zajímavého a lépe porozumět trvale udržitelnému lesnímu hospodářství.

Slavnostní otevření Naučné stezky Granátník začne ve 14 hodin, na návsi obce Srnín (okres Český Krumlov, Jihočeský kraj), u informačního panelu číslo 1.

 

• Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
• Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
• Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé  výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 447
Autor Nadpis Datum
Isis    SipIQBXutaB 23:06 15. leden 2013