Portál KIS

Anketa
Zaslouží si zemědělci daňovou úlevu v podobě tzv. zelené nafty, tak jako většina zemí v EU?
Hlasovalo 15755 lidí


Jana Brázdilová, 30. červenec 2009
EU podpoří propagaci zemědělských produktů 28 miliony eur
Evropská komise schválila 16 programů z 12 členských států na poskytování informací o zemědělských produktech a jejich propagaci v Evropské unii. Celkový rozpočet programů v délce jednoho až tři let činí 62,1 milionu eur, z nichž příspěvek EU představuje 27,8 milionu eur.

Vybrané programy se týkají ekologických produktů, mléčných produktů, masa, vína, ovoce a zeleniny, olivového oleje, medu a květin.

Na programech se podílejí Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko a Spojené království.
  

„Těší mě, že toto rozhodnutí se vztahuje i na propagaci mléčných produktů,“ řekla komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelová. „Jak už jsme oznámili ve středu, propagace je jedním ze způsobů, jimiž hodláme pomoci producentům mléka a mléčných výrobků dostat se z nynější krize. Zahajujeme nyní urychlené řízení, abychom zvýšili podporu pro propagaci mléčných produktů, a to s rozpočtem ve výši 20 milionů eur,“ dodala.

Souvislosti

Rada 17. prosince 2007 spojila dvě nařízení o informačních a propagačních opatřeních do jednoho nařízení EU 3/2008, které se vztahuje na vnitřní trh i na třetí země[1] (viz IP/07/699).

Opatření financovaná na tomto základě mohou zahrnovat styk s veřejností, propagační akce, a to zvláště ty, které upozorňují na výhody produktů z EU, zejména ve vztahu k jakosti, hygieně, bezpečnosti potravin, výživové hodnotě, označování etiketou, dobrým životním podmínkám zvířat a šetrnosti produktů k životnímu prostředí. Tato opatření rovněž mohou podporovat účast na akcích a veletrzích, informační kampaně věnované systému EU pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality, informování o systémech EU pro jakost, označování etiketou a ekologické zemědělství. Možné jsou i informační kampaně týkající se systému EU pro jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí (QWPSR).

EU financuje až 50 % nákladů těchto opatření (až 60 % u programů propagujících spotřebu ovoce a zeleniny mezi dětmi nebo odpovědnou konzumaci alkoholu či informujících o škodlivých účincích konzumace alkoholu v nebezpečné míře), zbytek kryjí oborové organizace nebo mezioborová sdružení, která tato opatření navrhla, nebo dotyčné členské státy.

Prováděcí pravidla pro tato propagační a informační opatření stanovilo nařízení Komise[2]. Uvádí témata a produkty, na které se propagační opatření mohou vztahovat.

Oborové organizace mohou své návrhy předkládat každý rok do 30. listopadu členským státům. Ty pak musí zaslat Komisi seznam vybraných programů a kopie těchto programů. Komise pak programy vyhodnotí a rozhodne o jejich způsobilosti.


 
 


Hodnocení => průměr 1112
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář